Chào mừng các học viên tham gia khóa học HIỂU LUẬT ĐỂ LÀM CHỦ

Doanh Việt hoạt động

Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 4 và 5 tháng 2 năm 2012 tại PR TRAINING tòa nhà Thuận Việt số 40A Út Tịch - Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh Trước đó 2 ngày, ngày 2 & 3/2/2012, Bạn có thể tham gia chương trình miễn phí "NHẬN DIỆN RỦI RO PHÁP LÝ VÀ KỸ NĂNG VẬN DỤNG LUẬT" cũng tại PR TRAINING. Làm chủ pháp luật là làm chủ “cuộc chơi” trong “sân chơi” rộng lớn của cuộc sống! Bởi hầu hết các quan … [Read more...]