Những điều cần biết về PR

PR là tạo ra mối quan hệ giữa tổ chức và công chúng

1. PR là gì? PR là tên viết tắt của Public Relations tạm dịch là quan hệ công chúng. Bản chất các hoạt động của PR là tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp của cá nhân/tổ chức/đất nước với cộng đồng. PR giữ một chức năng quan trọng trong bộ phận tiếp thị (marketing) của các doanh nghiệp, với nhiệm vụ quản lý hình ảnh của công ty. Đó là cầu nối giữa tổ chức với cộng đồng … [Read more...]

Mô hình Marketing và Sale hiện đại hướng người dùng

Marketing hiện đại

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế tri thức nên mô hình marketing truyền thống mà hiện nay một số doanh nghiệp đang áp dụng đã quá lỗi thời. Mô hình Marketing truyền thống tập trung giải mã 4P gồm có: Product -sản phẩm, Price -giá, Place - phân phối, Promotion - khuyến mãi là 4 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị. Nhưng xu hướng này ngày càng không phù hợp với một xã hội … [Read more...]