Vận hành bánh xe cuộc đời của bạn như thế nào?

Bánh xe cuộc đời

Có khi nào bạn suy nghĩ cuộc đời bạn như bạn như một chiếc bánh xe chưa? Nó sẽ tròn hay méo là chính do bạn tạo nên nó. Bạn không tin ư? Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy bánh xe cuộc đời chính là những khía cạnh của cuộc sống mà đôi khi chính bạn không nhận ra điều đó. Trong cuộc sống chúng ta đều phải trải qua những khía cạnh: Sức khỏe. Tài chính. Gia đình và bạn bè. Thư giãn … [Read more...]

Doanh Viet doanh viet internet marketing nha trang
9.9 10 343