Tự do tài chính là cái đích bạn nên hướng tới

Tự do tài chính là điều bạn có thể đạt được

Hi các bạn! Có lẽ thời gian gần đây các bạn nghe nhiều về khái niệm "Tự Do Tài Chính" nhưng các bạn đã hiểu đúng nghĩa từ Tự Do Tài chính chưa? Trong các buổi hội thảo gần đây khi được hỏi về Tự Do Tài Chính, có bạn đã trả lời rằng: "có thật nhiều tiền","mua được những thứ mình muốn mà không cần suy nghĩ về giá","có tất cả những điều mà người giàu có"... Vâng, tất cả … [Read more...]