google";}?> fms";}?>

6 quy tắc vàng về chọn tên miền chiến lược

Chọn tên miền chiến lược

Tên miền là một trong những phần quan trọng trong chiến lược Internet Marketing của bạn. Chọn được tên miền hợp lý sẽ giúp cho chiến lược của bạn triển khai dễ dàng. Sau đây là những quy tắc vàng sử dụng trong việc chọn tên miền: Quy tắc 1: Tên miền càng ngắn càng tốt Mặc dù một tên miền ngắn thì rất khó đăng ký hiện nay ( tất cả tên miền .com,.net,.org có ít hơn 4 ký tự đều đã được đăng ký hết ), nhưng trừ khi bạn muốn tên miền là tên đầy đủ của công ty bạn, bạn nên chọn tên miền ngắn nhất có … [Read more...]